Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Organizacja pracy

W klasach 1 – 3 realizujemy autorski program nauczania pod nazwą „Badacze w działaniu”. W programie podkreślamy wątek uczenia się dzieci. Uczenie się, ściślej – kształtowanie tej umiejętności – traktuję jako jedno z ważniejszych wyzwań współczesnej edukacji, przed którym ciągle stoją nauczyciele i dzieci w codziennej praktyce edukacyjnej. Sposób, w jaki uczniowie będą się uczyć w dużej mierze rzutuje na ich osiągnięcia, na pojawiające się powodzenia i niepowodzenia szkolne, na realizację aspiracji edukacyjnych i życiowych. 

Podstawową strukturą organizacyjną nie jest lekcja, tylko dzień wielokierunkowej aktywności dzieci. Bardzo ważne jest, aby przerwy w zajęciach odpowiadały potrzebom psychofizycznym dzieci. To właśnie te potrzeby, a nie szkolny dzwonek wyznacza czas pracy i odpoczynku. 
Integralną częścią pracy edukacyjnej jest wspieranie kompetencji emocjonalno – społecznych, realizowane w pracy codziennej wychowawczyń, jak również w formie systematycznych zajęć psychologicznych opartych na autorskim programie zajęć (emocje, komunikacja, współpraca i mediacje rówieśnicze).

Z procesu edukacyjnego wykluczyliśmy trzy szkodliwe czynniki, które zdaniem C. Freineta trzymają w jarzmie zarówno ucznia, jaki i nauczyciela oraz mają wpływ na proces kształcenia, należą do nich:

  • zajęcia podzielone na poszczególne przedmioty, 
  • pakiety edukacyjne, 
  • stereotypowe ćwiczenia wykonywane przez cały zespół klasowy. 
     

Pakiety edukacyjne, zastąpiliśmy własnymi rozwiązaniami i świadomym udziałem uczniów w procesie poznawczym. 

Plan lekcji osadzony jest w rzeczywistości szkolnej. 
W młodszych klasach jest dwóch wychowawców lub wychowawca i asystent. 

8.00 – 13.00Zajęcia zintegrowane prowadzone z wykorzystaniem Freinetowskich technik pracy.Wspólne śniadanie
13.00 – 14.00 Przerwa rekreacyjna – czas na obiad i swobodną zabawę
14.00 – 15.00Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne i inne specjalistyczne.
Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne (dla całej klasy)
Zajęcia z wykorzystaniem integracji sensorycznej.
Gimnastyka korekcyjna.
Basen (raz w tygodniu)

W klasach wyższych programy nauczania adaptowane będą do zadań szkoły, wzbogacane o nowe treści. Dzięki temu programy staną się otwarte i elastyczne, powiązane z bieżącymi wydarzeniami, aktualnymi potrzebami uczniów, szkoły i środowiska. Będą realizowane zgodnie z ryt¬mem przemian zachodzących w najbliższym otoczeniu społeczno -przyrodniczym.