Serwis ten wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Pliki będą umieszczane na Państwa urządzeniu. W każdy momencie mogą Państwo zmienić ustawienia Państwa przeglądarki. Korzystanie z niniejszej witryny oznacza akceptację postanowień zawartych w Polityce prywatności
   AKCEPTUJĘ

Jak uczymy?

Fundamentem naszej filozofii jest pedagogika Celestyna Freineta, za którym przyjmujemy:

 • Traktujemy wychowanków jako ludzi, którzy mają już własne doświadczenia, swoje pragnienia i marzenia, swój sposób odczuwania, przeżywania, myślenia, swoje oczekiwania i nadzieje;
 • Uznajemy psychofizyczną odrębność dziecka, należne mu prawa, a zwłaszcza prawo do szacunku. Nie traktujemy życia dziecka jako preludium do czegoś, co dopiero będzie kiedyś, w przyszłości, gdy dziecko dorośnie, ale każde przeżycie ma wartość samoistną, najprawdziwszą już teraz;
 • Wychowanie traktujemy nie jako urabianie według jakiegoś jednego, z góry narzuconego wzorca, lecz jako wzajemne oddziaływanie na siebie ludzi: człowieka na człowieka;
 • Edukacja to relacja, proces indywidualnych odkryć, które podlegają wzajemnym oddziaływaniom w grupie, w relacji z dorosłym i drugim dzieckiem
 • Szczególną wagę przywiązujemy do uczestnictwa dzieci w realizacji wspólnie podjętych zadań, by w ten sposób wspierać umiejętności pracy w grupie, poczucia przynależności do zespołu, określania swojej roli w grupie;
 • Uważamy, że istnieją ogromne, nie wykorzystane dotąd możliwości udziału dzieci w organizacji podstawowych dziedzin życia każdej szkoły, lecz i w ponoszeniu odpowiedzialności za jej los i kierunki rozwoju;
 • Życie w społeczności dziecięcej, wymaga od każdego stałej pracy nad sobą, samoregulacji emocjonalnej i wglądu we własne emocje, samooceny, dużego wysiłku, by sprostać jej wymaganiom, jak również liczenie się z opinią rówieśników i dorosłych.
   

Cel główny – Budowanie kultury uczenia się i samoświadomości u każdego dziecka

Drogowskazy:

 • Stworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska „uczenia się”, w którym porażka nie oznacza końca świata, a jedynie początek nowych możliwości!
 • Wykształcenie poczucia odpowiedzialności uczniów i uczennic za proces własnego uczenia się;
 • Maksymalizacja aktywności uczniów przy równoczesnym zaangażowaniu w rozwiązywanie pojawiających się trudności i rozwijaniu kreatywności;
 • Budowanie poczucia sprawstwa, współpracy i konstruktywnego przywództwa z wykorzystaniem rozwijanej empatii i uważności.
   

Obszary działań

 1. Organizacja
  • Szkoła bez dzwonków
  • Zajęcia w grupach mieszanych wiekowo (rozwijające uzdolnienia i zainteresowania)
  • Brak prac domowych
  • Czas na zewnątrz
    
 2. Edukacja to relacja
  • Budowanie relacji w społeczności szkolnej
  • Wychowanie bez kar i nagród
  • Wspieranie motywacji wewnętrznej
  • Rozwijanie empatii i konstruktywnej komunikacji
  • Wspieranie i modelowanie współpracy oraz komunikacji między dziećmi
  • Budowanie ładu i harmonii
  • Dni adaptacyjne dla uczniów klas czwartych
  • Informacja i przejrzysta komunikacja
    
 3. Kompetencje przyszłości – czego chcemy nauczyć dzieci zanim dorosną
  • Samoświadomość w zakresie zdolności, możliwości rozwoju oraz swoich emocji i potrzeb
  • Rozumienie świata: zjawisk, procesów społecznych oraz drugiego człowieka
  • Zarządzanie sobą w zakresie samoregulacji, stawianych celów, motywacji oraz współpracy z innymi
    
 4. Nauka poprzez „prowokujące techniki”
  • Freinetowskie techniki kształcenia
  • Odwrócone nauczanie
  • Uczenie się nawzajem od siebie
    
 5. Laboratorium demokracji
  • Samorządna Szkoła
  • Mam głos
  • Rada Dialogu Szkolnego
  • Odpowiedzialności szkolne
  • Spółdzielnia uczniowska
  • Debaty
  • MiniMediacje rówieśnicze
  • Konferencje dziecięce
  • Mini prezentacje
  • „Skrzynka wychowawcza” w szkole i „gazetka wychowawcza” w klasach
  • Akcje zarobkowe
    
 6. Przestrzeń do działania, czyli szkoła bliska życiu
  • Szkolni Przewodnicy
  • Działalność charytatywna, działania na rzecz innych
    
 7. Dajmy światu szkołę – współpraca z instytucjami
  • Akademia Cogito